Share the film with those you love.

Dear viewer

This film is produced without public financing. If you like the movie, we would appreciate if you want to support our next project.

Kjære seer

Denne filmen er produsert uten offentlig finansiering. Hvis du liker filmen, setter vi stor pris på om du ønsker å støtte vårt neste prosjekt.